14 aug

Till tröst.

Med mina två liv
jag vandrar i stillhet
över tidens ängar och skarfrusen snö
en söker i djupen
en svävar i vinden
för att alltid mötas
i hopp om ett hjärta av guld

En lever det som är
en söker det som borde
jag ser dom le
åt varandras tafatthet
men dom skulle ge livet
om dom bara kunde
för att finna detta hjärta av guld

Regna regn regna
skölj mej ren
en himmelens kyss
på mina ögon och jag ser
lyckan i att begära
det jag vill men inget mer

Med mina två liv
ska jag vandra i stillhet
som två spegelskepp på spegelsjö
och söka för att finna
detta gyllene hjärta
och leva av kärlek och vishet i ro

TEXT Eva Dahlgren