15 nov

Om sådant som är jobbigt.

Vad är skillnaden på en person som möter livet som ett kränkt offer och en som möter livet i sällskap av acceptans över livets orättvisa? Detta är något som jag ofta tänker på, kanske för att Far vid flera viktiga tillfällen påminde mig om det senare med uttrycket ”livet är orättvist”.

Jag har en egenskap som både är till välsignelse och förbannelse. Jag kan inte låta bli att tycka synd om människor! Jag vill hjälpa till, jag vill vara till nytta, jag vill få andra att känna sig nöjda med sig själva… Finns det då något jag kan göra för att uppfylla detta så gör jag det. Jag har analyserat mig själv många gånger för att förstå mig på denna del av min personlighet, men har landat i att det antagligen är födsel och ohejdad vana i kombination med mina föräldrars exempel och uppfostran som har fört mig dit jag är idag.

I yngre år var jag expert på martyrskap, men det är ohållbart att hela tiden offra sig själv för andras behov. Maken har varit en viktig del i att leda mig ut ur just det träsket. Numera ser jag fortfarande andras behov, men jag är mycket mer självisk och restriktiv med hur jag ”hjälper till”, vem jag hjälper och ibland låter jag till och med bli att göra något för att det aldrig har krävts av någon annan är Jesus att fixa hela världens problem och svårigheter. I samband med detta skifte hos mig själv har jag också insett vikten av att låta människor ta mer ansvar för sig själva i de fall de kan det eftersom man blir starkare av att övervinna vissa typer av motstånd. I en sådan process kan man mycket väl komma att ta hjälp av en, två eller hundra andra människor, men det är man själv som är chef i processen, kapten på skutan, projektledare. (Ensam är absolut inte stark! Vi människor behöver varandra.)

Ett bra exempel på detta är hur man ska jobba i åldringsvården. (För dig som gjort det känns det här säkert som gamla nyheter, men för dig som inte har någon erfarenhet kanske följande leder till en aha-upplevelse.) Så länge som det är möjligt låter personalen de gamla ta hand om sig själva (hygien, äta, ta sig fram) även om det tar mycket längre tid än det tidigare gjort och kanske till och med är lite smått plågsamt att se på som ”normalfungerande” (vad nu det är). Detta arbetssätt används dels för att hålla igång vissa funktioner, men även för att det rent mentalt är otroligt jobbigt att ständigt ”lägga sin integritet på golvet” där andra kan trampa på den. Samma sak gäller ju för små barn. De växer och mognar av att äta själva, ta lite mer ansvar hela tiden och lära sig hantera farliga situationer för att inte ständigt vara beroende av någon annan.

Livet är orättvist. Vi råkar ständigt ut för nya utmaningar, en del betydligt tyngre och svårare än andra. Vissa av dessa utmaningar är kortvariga, andra är permanenta och åter andra kommer och går med viss regelbundenhet. Tar man på sig offerrollen blir man till slut blind för att kunna se sin möjlighet att påverka någon situation över huvud taget. Varje gång ett nytt berg tornar upp sig är någon annan ansvarig för att jag ska komma över på andra sidan: skolan, samhället, maken, mamma, chefen, kommunen, invandrarna, släkten, de vuxna barnen, grannen, männen, arbetsgivaren, helt enkelt vem som helst utom en själv. Det värsta jag vet är när stackars barn får regelrätt undervisning i hur kränkta de ska anse sig vara istället för att lära dem hur man tar kommandot över sin situation (som sagt, gärna med hjälp av andra) och göra allt för att ta sig ur den. Det innebär alltså inte att jag säger att någon som har råkat ut för något fruktansvärt ska säga ”allt är ok, det är okej att du gjorde så mot mig, det är mig det är fel på, jag skulle inte ha stått i vägen, jag borde ha förstått” eller vad det nu är. Jag önskar bara att fler får kraften att hitta ut på andra sidan istället för att ägas av ångest, sorg, bitterhet, ilska, orättvisa och låta allt detta svarta färga hela deras värld.

Hur tänker du om detta? Håller du med eller tycker du att jag har fel, fel, fel?

6 thoughts on “Om sådant som är jobbigt.

  1. Du har rätt, rätt, rätt. Ensam är inte stark, men mitt jag mår sämre och blir sämre om jag inte tar ansvar för det som är möjligt, gärna tillsammans med andra, som tex storstädningen.

    • Det är spännande att upptäcka vissa saker i livet. Sådant som inte riktigt går ihop med förväntad reaktion är svårast att acceptera…

  2. Jag tycker att det låter väldigt vettigt! Har själv tänkt på det där med att så långt som möjligt låta de äldre (och barn) klara sig själva, även om en själv kunnat vara lite snabbare, lite mer effektiv. Det är nyttigt för båda parter att saker får ta den tid det tar

  3. En människa som väljer att vara offer för det orättvisa här i världen är långt ifrån alltid den mest drabbade… alla vi kan bli och förbli offer om vi vill. Men det är roligt att se hur ”berättigat” varje offer anser att just hennes offerskap är!
    Sen är det en annan sak att man vill hjälpa andra, på gränsen till absurdum. Där ingår ju inte offerrollen per automatik.

  4. Ja, det går alltid att hävda sin rätt till att ses som offer. Den med störst övertalningsförmåga vinner. 😉

    Jag är helt med dig om det där med att hjälpa till. Just det jag tog upp handlade ju om mig, min situation och hur jag har haft en benägenhet att se på livet. Jag tog på mig något slags martyrskap i min iver att hjälpa allt och alla, men det visade sig inte vara någon smart idé. Andra kan inta offerrollen i relationer, på arbetsplatser, i familjen osv. Det finns de som alltid vinner i ”jag har det värst-tävlingen”, men jag har tyckt mig märka att det finns stor skillnad också i hur man möter en livssituation där allt blivit skit. Om man rent objektivt har råkat ut för det värsta andra runtomkring kan tänka sig finns det fortfarande möjlighet för vissa att uppvisa hopp och något slags positivitet. Det är väl det som är skillnaden på någon som drunknar i allt det svarta och orättvisa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *