25 aug

Rätten att yttra olika åsikter.

Har du någon gång läst igenom hela den svenska yttrandefrihetslagen? Det tror jag inte att jag hade gjort förrän det blev sådant ståhej runt att viktiga svenskar i framträdande samhällspositioner började tycka att vi nog ska inskränka den så att det blir förbjudet att bränna koraner. Min man har under en lång tid slagits för den här yttrandefrihetslagen och har länge varnat för att den håller på att ätas upp i kanterna. Han har de senaste trettio åren ofta visat att han har en förmåga att se framtida scenarier utifrån beslut som fattas. Jag är långt mer politiskt korrekt och försöker alltid anpassa mig för att inte någon ska bli upprörd. Eller försökte. Jag börjar se de effekter maken varnat för och jag är inte nöjd. Jag vill inte styras av rädsla och jag förstår att när någon gör mig upprörd då de uttrycker sig enligt sina preferenser så är det min skyldighet att hantera mina känslor. Samma gäller för mina medmänniskor, detta är något många av mina klienter jobbar med i sin terapi. För att inte bli allt för socialt missanpassad så uttrycker jag inte alltid det jag ser som sanning och jag blir inte heller alltid särskilt glad om någon säger hur det faktiskt är. Det är dock en stor skillnad på att välja att inte uttrycka sig på ett visst sätt och att inte få göra det.

1 §   Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Som gammal lärare har jag många gånger funderat över om det är lika illa att vara mobbare som att tyst se på och möjliggöra mobbing. Hur är det med Sverige? Hur är det med svenskarna? Har vi som folk varit så ivriga att vara goda, till lags, världens Übermensch, de mest upplysta, så att vi i processen helt förlorat förmågan att se vad de förändringar som skett i Sverige har inneburit? Eller är folk så oupplysta att de faktiskt inte förstår orsak och verkan? Jag börjar tro det senare. Kom ihåg att alla lagar måste betraktas utifrån att de ska kunna existera i en verklighet där politiska meningsmotståndare sitter vid makten. Jag är troende, men vill inte leva i ett land där hädelselagar återinförs. Absolut inte! Snälle människer, ta ert förnuft till fånga. Det känns ju lite märkligt att jag ska behöva ta till Åsa Linderborg för att ge tyngd till mina ord, men så får det bli. Desperate times call for desperate measures.

10 thoughts on “Rätten att yttra olika åsikter.

  1. Verkligen viktigt. Och varenda halvstor unge som sett på teve har sett många filmer där man aldrig förhandlar med terrorister. Helt vansinnigt att vi ska börja nu.

  2. Jag håller också på att skriva ett inlägg kring yttrandefrihet. Great minds think alike eller hur säger man. Jag tycker att det är skrämmande att vi tänker ge vika för hot om våld. Det kommer bli en nedåtgående spiral där vi inskränker mer och mer. För att svara på din fråga så ja. Jag tycker att det är lika illa att se på när det pågår mobbning runt omkring som att vara den som utför mobbningen.

    • Ja, det är skrämmande på riktigt. Och intressant att höra din åsikt om ”de tysta”. Det finns delade åsikter om deras betydelse då det gäller mobbing, men jag förstår att många inte vågar säga emot när någon stark yttrar den åsikt som ska vara allenarådande. I dagens samhälle kan en yttrad åsikt leda till förlorade uppdrag och social uteslutning. Jag försöker verkligen tänka på detta då jag möter någon som inte tänker som jag.

  3. Haha, här tänker vi helt olika! Fast kanske inte, grunden är samma men slutsatserna olika. Jag tycker att det hela faller under hets mot folkgrupp om man så vill. Och Paludan etc uttrycker knappast sin åsikt, utan utnyttjar lagen för att skada samhället och tjänar pengar på Tiktok. Nej, jag tycker inte att böcker ska brännas. Eld är våld.

    • Nej, jag tycker inte att man ska bränna böcker, men jag vill inte förbjuda det. Jag vill att folk ska veta att inte bränna dem. Jag vill inte att vårt land ska anpassa sig till sharialagar och jag ser en fara i att låta sig bli styrd av vad som kränker andra mentalt. Sverige är världens mest sekulära land och folk i allmänhet förstår inte hur mycket vi tar för givet efter så många år utan tydliga religiösa ramar. Så, sluta bränn heliga skrifter, men förbjud inte handlingen är mitt budskap. 🙏🏼

  4. Men hakkors är ju också förbjudet och man ”får” inte säga n-ordet? Livet är bra i Finland, och är det inte det, så beror det inte på att man inte får bränna böcker under polisskydd. Nu är det här redan sent påkommet då extremisterna har kommit på bokbränningen. Och inte tycker jag heller att man ska låta sig skrämmas till tystnad. Men för mig handlar det inte om det. Jag tycker att det är hög tid att man förbjuder bokbränningen i Sverige. Man kan manifestera på annat sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *